Wordt studiekeuze steeds meer stadskeuze?

by Katleen De Vlieger - September 22, 2017

Image title

Eind september. De strijd om de student is gestreden. De Grote Studiekeuzes zijn gemaakt. Maar laten we het academiejaar eens openen met een open vraag: kiest iemand eigenlijk vooral voor een unief of ook voor een stad?

Dat de opleiding zelf een cruciale rol speelt, staat als een paal boven water. Universiteiten plooien zich dan ook dubbel om hun aanbod zo sterk mogelijk te maken én te communiceren naar toekomstige studenten en hun ouders.

Maar de studiekeuze impliceert tegelijk ook een stadskeuze. We kunnen die namelijk niet loszien van de omgeving waarin men gaat studeren - op kot of als pendelaar. Brussel is Antwerpen is Gent niet. Een snelle blik op de wervingscampagnes van onze universiteiten leert ons echter dat het aspect 'stad' maar weinig wordt uitgespeeld.


Hoe sterk lijken stad en universiteit op elkaar?

De BrandAsset Valuator peilt jaarlijks naar de sterkte en het imago van meer van 900 Belgische merken. Hij geeft ons ook een unieke kijk op hoe de Vlaming denkt over de KU Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent, VUB en Universiteit Hasselt. Maar ook over de steden waar ze gevestigd zijn.

Het onderzoek liep in februari 2017 en 2.084 Vlamingen tussen de 18 en 74 jaar namen deel.

Onze Vlaamse universiteiten staan synoniem voor kwaliteit.

Wat meteen opvalt: onze Vlaamse universiteiten staan synoniem voor kwaliteit. Stuk voor stuk beschouwt men ze als kwalitatieve, betrouwbare, intelligente instituten. De KU Leuven en de VUB zijn de gepercipieerde leiders en worden ook als iets meer elitair en prestigieus gezien. Terwijl UGent dan weer net iets progressiever overkomt.

Zeer markant is echter in 3 gevallen de grote overeenkomst met de respectieve steden. De UGent en Universiteit Hasselt worden net als Gent en Hasselt zelf gezien als zeer toegankelijk, open en hartelijk. De stad Brussel percipieert men als minder toegankelijk, wat gereserveerder - en dat geldt onverkort ook voor de VUB.


De discrepantie in Antwerpen en Leuven

Kijken we naar Leuven en Antwerpen, dan zien we die gelijkenissen niet. Integendeel. We stellen een serieuze perceptiespanning vast tussen stad en universiteit. Leuven ligt in het onderzoek dicht bij Gent en Hasselt: een open, vriendelijke, charmante stad. Maar niet zo de KU Leuven. Die wordt gezien als eerder gesloten en prestigieus.

In Antwerpen merken we net het omgekeerde op. De Vlamingen beschouwen de stad Antwerpen als ontoegankelijk en zelfs arrogant, maar wel spannend. Terwijl de Universiteit Antwerpen een open en aanspreekbaar imago heeft.

In Leuven studeer je in een gemoedelijke omgeving, aan een eerder elitaire universiteit. In Antwerpen krijg je een wereldse (spannende, wat arrogante) omgeving, maar eerder een gemoedelijke universiteit.

Het opleidingsaanbod blijft uiteraard ook de komende jaren de drijvende factor bij de keuze van een universiteit. Maar het belang van de stad zal vermoedelijk alleen maar toenemen. Zeker ook voor rekruteerders en potentiële werkgevers.

Zegt het diploma veel over de opgedane kennis, dan vertelt de omgeving heel wat over de opgebouwde levenservaring en attitude. Je leert niet alleen in aula's, maar leeft ook in de straten daarrond.

Hoe je die stad als 'leefwereld' vermarkt aan studenten én hun ouders, is misschien wel de uitdaging voor onze universiteiten de komende jaren.

De BrandAsset© Valuator (BAV©) is de grootste wereldwijde studie van merken, die in België en Nederland jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van BAVLAB Antwerp-Amsterdam. BAVLAB heeft toegang tot data van meer dan 900 Belgische merken en helpt zo marketeers en ceo's hun marketingstrategie verbeteren.

Katleen De Vlieger

Strategic Planner - Brand Analyst

SHARE ON